Terapia bazalna Biały Bór

Terapia bazalna Biały Bór

1 marca, 2019 0 przez Ewa Bronka

Edukacja kobiet z pełną niepełnosprawnością sprzężoną do niedawna była sytuacją marginalizowaną. W dzisiejszych latach można określić korzystne zamiany w tym terenie. Powstaje jeszcze nic nowych Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i nauk, które odpowiadają na potrzeby rozwojowe tej rady dzieci i młodzieży dzięki dobrze dobranej ofercie terapeutycznej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej i opiekuńczej oraz odpowiedniej infrastrukturze.

Terapia bazalna Ińsko

 

Część uczniów z przyczyn zdrowotnych nie może tworzyć obowiązku szkolnego na obszarze placówki oświatowej. Wówczas podopieczny objęty jest nauczaniem indywidualnym montowanym w bloku rodzinnym. Wśród uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą są dzieci wymagające stosowania metod medycznych, tj. dializowane, korzystające wciąż bądź czasowo z respiratora lub/i mienia medycznego z wykorzystaniem sondy, oddychające za pomocą rurki tracheostomijnej i wymagające regularnego oczyszczania dróg oddechowych, a ponadto inni hospitalizowani pacjenci.

 


Adresaci stymulacji bazalnej

Jedną z form terapii kobiet z pełną niepełnosprawnością intelektualną, których rozwój motoryczny nie przekroczył piątego miesiąca wieku rozwojowego a poznawczy – dwunastego, jest stymulacja bazalna – koncept pedagogiczny zaprojektowany przez prof. Andreasa Fröhlicha. Metoda stymulacji bazalnej kierowana jest zarówno w praktyce z dziećmi i młodzieżą dotkniętą wadą będącą efektem czynników prenatalnych i okołoporodowych, jak także z głowami dorosłymi, które wskutek wypadku uległy poważnym uszkodzeniom neurologicznym, a jeszcze w terapii chorób neurodegeneracyjnych oraz do towarzyszenia kobietom w stanie terminalnym.
Jak wykorzystać stymulację bazalną w nauczaniu indywidualnym?

zobacz również czy anemia sierpowata jest uleczalna

Osoba z pełną niepełnosprawnością sprzężoną zapowiada się przez ciało, całym sobą. Brak bycia własnego ciała, do jakiego mówi już sześciogodzinne całkowite unieruchomienie wprowadza kogoś w okres na pograniczu wypoczynku i uważania, w jakim samoświadomość i wiedza tego, co go otacza, stopniowo zanika. Funkcjonowanie w takim bycie że zostać się codziennością kobiet z dużymi uszkodzeniami neurologicznymi, a w skutku prowadzić do stagnacje i apatii. Terapia bazalna leczy w zestawie prawidłowej pozycji do aktywności i spokoju, umożliwia zorganizowanie aktywności naszej dziecka przez poszukiwanie możliwych jakości i wymaganie właściwych materiałów, wspiera podopiecznego w obszarze realizacji podstawowych funkcje pielęgnacyjnych, modeluje sposób radości i przychodzi na wzrost komunikacyjny i poznawczy dziecka.
Terapia bazalna a regulacja oddechu

Tym, co w terapii bazalnej przynosi uczniowi najwięcej korzyści, jest stymulacja somatyczna – zrytualizowana stymulacja dotykowa ciała i/lub twarzy, która przez pewny, przewidywalny schemat zapewnia podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, wysyłając do obniżenia napięcia mięśniowego, relaksacji i regulacji oddechu. Toż dużo ważna strefa, zważywszy na często występującą u dzieci skoliozę idącą do trudności oddechowych.

Źródło artykułu: Stymulacja bazalna Andreasa Fröhlicha

 

Terapia bazalna Ińsko