Paczkomaty Inpost Dobra

Paczkomaty Inpost Dobra

2 marca, 2019 0 przez Ewa Bronka

Paczkomaty bez zaświadczeń, mogą uciec z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich umieszczenie powinien to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny powierzy im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a dodatkowo bankomatów czy mlekomatów. Obecnie będące paczkomaty postawione zostały bez praw budowlanych.

Paczkomaty Inpost Trzcińsko-Zdrój

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające cele jak paczkomat czy mlekomat mogą mieć problemy. W szczególności dotkną one spółki Integer.pl, która stanowi właścicielem firmy InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to obiekty budowlane. Żeby je dać, powinien być pozwolenie. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok ten się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Jeśli jednak zawarty w nim pogląd został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny i nowe wojewódzkie sądy administracyjne, więc z pewnością uwolniło się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to właśnie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, oddaną do rzucania i do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się ale z tym poglądem. Inni mówią, że niezbędne są zmiany, bo decyzja nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowoczesnych technologii

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten stwierdził, że paczkomat umieszczono w sąsiedztwie chodnika, na terenie przylegającym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie działalności budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności postaci z ustaleniami swego planu zagospodarowania dużego i dokumentów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z dokumentami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor odwołał się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, iż nie ma prawnej definicji paczkomatu. Zabieg jest również przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, jakie powinny robić tego pokroju urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych toż nie są roboty budowlane. Nie przedstawiał wtedy celu uzyskania opinii o prawu na budowę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował problem nie był spełniony takim obrotem sprawy. Jego daniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A właśnie sytuacja doszła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Tenże w sądu z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Prawda nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że zrobienie budynku w danym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może dotyczyć usytuowania konstrukcji, która została stworzona poza miejscem budowy, co może dotyczyć takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy lub te paczkomaty oraz mlekomaty. Dlatego więcej w odniesieniu do paczkomatów, przez ich wybudowanie należy umieć ich zapewnienie oraz umieszczenie na fundamencie z potencjalnym wykonaniem pewnych przystosowawczych robót budowlanych, takich jak np. podłączenie do ruchu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał i że paczkomatami polecał się już WSA w Stolicy. W sądu z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, iż więc co niegdyś określone zostało przez ustawodawcę wprost, potrafi nie podążać za zamieniającą się rzeczywistością, technologiami, a dodatkowo potrzebami inwestycyjnymi. Przecież nie oznacza to, że nowoczesne metody pracy budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez względu bowiem definiuje pewne wzięcia w planuj na tyle powszechny i uniwersalny, aby mimo obracającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one odnaleźć adekwatne zastosowanie do różnych rodzajów prac budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco czyli na myśl patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego daniem rozwój i postęp cywilizacyjny pokazuje, iż nie da się zamknąć każdego w pewnym katalogu. – Za chwilę wykaże się, że mamy coś innego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny być zatem wskazane przesłanki, na jednym poziomie ogólności, a z przeciwnej strony na tyle jasne, aby nie było tematów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Daje on cele na oddane do czasowego używania w momencie gorszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przekazania w obce mieszkanie lub do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat zawiera się w niniejszej kolejnej części. Te z podstawowej powinny zniknąć po 180 dniach. Te kolejne, jak mają być dłużej, chcą uzyskania pozwalania na budowę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera panującego w kancelarii JK, orzeczenia, co do myśli są wspólne z uprawnieniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie punkty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie otacza je warunek uzyskania pozwalania na platformę, i odpowiednio. Cele te pewnie stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w ostatnim kierunku. Fakt, że zostały przygotowane w własnym miejscu a tylko przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie ma bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie przyjęło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na własnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Nieco własne zdanie ma Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich występuje przepis ze względu na swoje gabaryty odchodzą od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, jedynie te dłuższe. Jeśli właściwie nie było, obecne w podstawie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale związany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to urządzenie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest urządzeniem technicznym, jakie nie jest łączone w danym miejscu, lecz wykonywane w fabryce. Stanowi on przywożony na tło jak gotowa funkcjonalna całość, która do dzieła wymaga wyłącznie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Starego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się a od drugich tego pokroju urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod uwagę wyłącznie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, toż potężna aby go porównać po prostu ze wysokim gabarytowo meblem. To mocne porównanie doskonale oddaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w danym stanowisku jak procesu budowlanego. Jeśli zawsze ten koncept nie został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny i nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to uwolniło się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Oznaczałoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w kontaktu do wszelkiego urządzenia, co pociągałoby za sobą wzrost kursów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w danym miejscu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Trzcińsko-Zdrój