Odzyskanie omyłkowo przelanych pieniędzy będzie popularniejsze

Odzyskanie omyłkowo przelanych pieniędzy będzie popularniejsze

2 maja, 2020 0 przez Ewa Bronka

Odzyskanie omyłkowo przelanych pieniędzy będzie przyjemniejsze. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o usługach finansowych. Dzięki zmianie znikną kłopoty z odzyskaniem pieniędzy, które klient omyłkowo przelał na niewłaściwe konto. Projekt stanął w wyniku współpracy Prezydenta RP i Rzecznika Finansowego, z poparciem pozostałych członków Zespołu Analiz Systemowych.

Odzyskanie omyłkowo przelanych pieniędzy będzie przyjemniejsze

– Nowe przepisy przyjęte zostały w Parlamencie jednomyślnie, co informuje o tym, że to myśl ponad podziałami i bardzo potrzebna społeczeństwu – mówił Prezydent Andrzej Duda, w trakcie uroczystości podpisania ustawy w dniu 27 kwietnia 2018 r.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, w Senacie za przyjęciem ustawy głosowali wszyscy Senatorowie – 79, nikt nie był przeciw i nikt nie zatrzymał się od głosu. Nowe ustawy zaczną obowiązywać w ruchu 3 miesięcy po pracy ustawy w Dzienniku Ustaw.

Pomyłka może zdarzyć się każdemu

– Z efektów do nas wpływających wynikało, że omyłkowy przelew na niewłaściwe konto, był źródłem wielkich problemów. W ekstremalnych wypadkach klienci tracili w ostatni rozwiązanie pieniądze, bowiem nie było mechanizmu zmuszającego użytkownika do obrotu środków. Dzięki tej nowości w części przypadków zdobędziemy je nawet w czasie paru dni – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

W pracy pomyłka we wskazaniu numeru konta może przydarzyć się każdemu. Do Rzecznika skarżyły się osoby, które wpisały cały numer konta innego klienci (o co szczególnie łatwo przy masowych przelewach tworzonych przez przedsiębiorców), pomyliły się przy wpisywaniu numeru konta czy nawet wykonały przelew na konto podane np. w tematach informacyjnych. Do ostatniej chwile, nie było wyrazistej i jednolitej procedury odzyskiwania takich sposobów. Dodatkowo tajemnica bankowa nie pozwalała ujawniać danych klienci, co uniemożliwiało złożenie pozwu w stosunku.

Jak odzyskać pieniądze?

Po zmianach klient, który zorientuje się, że omyłkowo wykonał przelew na niskie konto będzie opisywał swój bank lub SKOK o tym fakcie. Obecny będzie uznawał 3 dni na poinformowanie klientowi o braku i konwencjach braku zwrotu środków w ruchu 30 dni.

– Zwrot materiałów będzie przygotowywany na określony rachunek techniczny, co umożliwia pełną anonimowość odbiorcy omyłkowego przelewu. Po otrzymaniu środków, partner w ruchu 1 dnia codziennego będzie przekazywałeś je na konto klienta. Kiedy w zgodę zaangażowanych istniałoby dwóch dostawców termin wydłuży się do paru dni roboczych – wyjaśnia Bartosz Wyżykowski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

Jeśli odbiorca omyłkowego przelewu nie zwróci pieniędzy dobrowolnie w ruchu 30 dni, bank lub Ruch będzie zobowiązany do przekazania płatnikowi danych użytkowniku.

– Pozwoli to dobre dochodzenie chcenia na drodze sądowej. Podstawę prawną być będą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Sąd oceni zaś, czy roszczenie płatnika jest korzystne – mówi Bartosz Wyżykowski.

W pracy nazywa to, że klient omyłkowego przelewu, jaki nie zwróci omyłkowo otrzymanych kwot będzie zmuszony do ostatniego wyrokiem sądu i poniesie i wydatki powiązane z procesem.

Rola Zespołu Analiz Systemowych

Powodem do stworzenia proponowanych kolei stanowiły tematy proponowane przez klientów do Rzecznika Finansowego. Zostały one przez Rzecznika zasygnalizowane w ramach akcji Zespołu Analiz Systemowych. Zespół został zlecony przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP w planu formułowania propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych w oparciu o potrzeby obywateli, jakie stanowiły przedmiotem rozpoznania przez Biuro Interwencyjnej Poradzie Prawnej Kancelarii Prezydenta RP lub zachęconych do pomocy w ramach Zespołu: Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Cywilnych oraz Rzecznika Praw Pacjenta.